Ulf Heinke
Ulf Heinke
2023-12-19
Bra genomförd projekt vid byte av bänkskiva och kakel på ök tid och kostnad.
Nora Roos
Nora Roos
2023-11-18
Otroligt professionella och trevliga. Det blev precis som vi ville ha det. Kunde inte blivit nöjdare 🤩🤩🤩
Aei Seiei
Aei Seiei
2023-10-23
Bra jobb och jätte nöjd, tar bara lite extra tid för kanske under sommartid och folk på samester
Sanne Nilsson
Sanne Nilsson
2023-10-23
Väldigt professionellt utförande samt god kvalité på utfört arbete.
adam nygren
adam nygren
2023-10-11
Norlin Olsson AB gjorde renoverade mitt kök och lade nytt golv. Kontakten med företaget var otroligt bra, jag har aldrig tidigare vart med om en byggfirma som tar sig tid för dumma frågor som detta bolag. Det är uppenbart att service är extremt viktigt för Norlin Olsson att upplevas som enkla och smidiga. Det må hända att det hade gått att hitta en billigare snickare, men fasen ingen som jag hade vart så nöjd med. Man får verkligen vad man betalar för. Rekommenderas varmt.
Caroline Larsson
Caroline Larsson
2023-09-13
Har inget annat än gott att säga! Hjälpsamma och trevliga och väl utfört arbete 🌟
VÅRA TJÄNSTER

Effektiv & trygg hantering av din vattenskada

Vi hjälper både privatpersoner och företag med fukstkadad parkett och vattenskadade golv, vi tar hand om allt från besiktning och kalkyler till samordning med våra samarbetspartners.
Låt oss återställa ditt hem efter en olycka!

Vi erbjuder våra tjänster i hela Storstockholm:

  • Besiktning med fuktmätning och besiktningsrapport
  • Kalkyl i försäkringsbolagens system MEPS
  • Kompetenta snickare
  • Samordning med våra samarbetspartners
  • Service och kommunikation
Skruvdragare

Åtgärda din vattenskada – få rätt väledning och rätt bygghjälp idag!

Niklas Olsson Projektledare
VÅRA TJÄNSTER

Omedelbara åtgärder för att hantera vattenskada

När du upptäcker en vattenskada i ditt hem bör du omedelbart vidta nödvändiga åtgärder. Det kan handla om allt från att stänga av vattenkällan till att flytta värdefulla föremål till en säker plats. För snabb och effektiv hjälp, kontakta oss för emergency repair.

Vi erbjuder våra tjänster i hela Storstockholm:

Varför uppstår vattenskador och hur bedömer jag omfattningen?

Första steget i att åtgärda en vattenskada är att förstå dess orsaker. Vanliga orsaker inkluderar läckande rör, kraftiga regn, och dålig dränering. Det är viktigt att snabbt bedöma omfattningen av skadan för att ta de mest effektiva åtgärderna. Använd våra professionella water damage assessment services för en noggrann bedömning.

VÅRA TJÄNSTER

Snabbguide: 5 Steg för att Åtgärda Vattenskada Effektivt

Steg 1. 
Identifiera & Stoppa vattnet

Antingen upptäcks det en lukt, svullnad eller vatten där det inte ska vara vatten. Fota skadan, stäng av vattnet/torka bort överflödigt vatten – mer vatten betyder större skada.

Behöver du hjälp att hitta läckan, kontakta proffsen.

Steg 2.
Starta försäkringsärende & besiktiga

Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl in skadan, sedan bokas en byggentreprenör ut för att besiktiga, dokumentera och kalkylera din skada.

Detta underlag är ett första utkast för ditt ärende för att kunna starta en åtgärd och en grund för ev. ersättning.

Steg 3.
Utrivning

Dags att välja byggentreprenör – välj någon du känner dig trygg med!

Utrivning av skadat material påbörjas, här kan kalkylen till försäkringsbolaget uppdateras då man för första gången kan se in i konstruktionen.

Steg 4.
Uttorkning

När allt skadat så kommer en fukttekniker ut och ställer in ett avfuktningsagrigat, denna process kallas uttorkning och tidsåtgången på detta kan variera beroende på hur mycket som varit blött.

Det kan ta 2-16 veckor att få det ordentligt torrt.

Steg 5.
Återställning

När fuktteknikern lämnat torrbesked och kontrollmätt så kan återställningen starta.

Målet är att återställa till ursprungligt skick innan skadan varit framme,  vissa väljer att uppdatera sina ytskikt till något modernare och andra inte.


VÅRA TJÄNSTER

När behöver jag professionell hjälp?

Att åtgärda vattenskada är inte alltid en enkel göra-själv uppgift. För större skador eller komplexa situationer rekommenderar vi starkt att du anlitar professionell hjälp. Vi erbjuder kostnads effektiva lösningar och hjälper er även i erat försäkringsärende, för att lära dig mer om hur ett försäkringsärende går till när skadan varit framme i hemmet, se vår instruktionsvideo >

Mögel och fukt – De osynliga hoten

Om vattenskador inte åtgärdas korrekt kan det leda till mögel och fukt, vilket utgör allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. I vissa fall börjar det lukta unket där mögel börjat gro, och ibland kan man till och med se möglet. Är du osäker på om du har mögel kontakta oss eller utred mer här >

Få kontakt med Norlin Olsson AB

VANLIGA FRÅGOR

Till byggentreprenören

Eller kontakta oss:
Vad är det första jag måste göra när skadan varit framme?

Försök att minska skadan! Stäng av eventuella ledningar som orsakar läckaget, torka upp vattnet efter bästa förmåga. Vid brand, varna alla i fastigheten, ring brandkår, släck efter bästa förmåga, evakuera. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag för att registrera in ditt ärende.

Vid större bränder skickar även brandkåren ut en så kallad restvärdesledare. Restvärdesledarens uppdrag är att hjälpa dig på plats genom att bland annat informera nästa steg i processen. I vissa fall hjälper restvärdesledaren även till att kontakta ditt försäkringsbolag åt dig

Vad kan jag göra om jag fått ett vattenläckage hemma?

När du haft ett vattenläckage hemma är regeln; mer vatten mer skador. Försök få stopp på läckaget via ballofix eller huvudledning. Kan du inte hitta vart ifrån det läcker, kontakta fastighetsvärden om du bor i hyresrätt, eller ring en rörmokare om du bor i en köpt fastighet. Ibland kan ditt försäkringsbolag ha en avtalad rörmokare för akuta läckage. När läckaget stoppats, försök torka upp så mycket som möjligt och flytta på eventuella möbler som ligger i riskzonen. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan.

Hur stora blir skadorna om jag inte tar bort min blöta isolering nu?

Om läckaget är stoppat och inget nytt vatten tillkommer är fuktskadan redan begränsad. Med andra ord, skadan är skedd. Är läckaget stoppat blir inte skadan större. Det tar ungefär 3 veckor från att skadan skett, till att mögel börjar växa.

Hur vet jag om det finns en fuktskada?

Ofta är det mörka fläckar, ibland även möggel på ytan där fukten trängt fram. Ibland ser man inte att fukten trängt igenom utan kan känna en lukt av möggel. Däremot måste det inte alltid vara en möggeldoft för att vara en vattenskada. Är man osäker kan man kontakta en byggentreprenör.

Bild lånad från Tak 2.0 AB.

Vad ersätter försäkringsbolaget vid vattenskada?

Försäkringsbolaget ersätter för rivning, avfuktning och sedan återställning till ursprungligt skick om skadan har bedmötts ersättningsbar. Dvs så att allt ser ut som det gjorde innan skadan. Här kan det vara lite klurigt att veta vad som är ersättningsbart så en bra tumregel är att om skadan inte kunde förutses är den oftast ersättningsbar.

Hur lång tid tar det att torka en vattenskada?

Det tar mellan 3 – 6 veckor att torka en vattenskada, det kan även på gå längre om det är mycket fukt samt hur stor ytan är som ska torka. Det gemensamma för alla torktider är att avfuktaren ska stå på dygnet runt tills utrymmet är torrt. Avfuktaren töms regelbundet under torkningstiden av ansvarig entreprenör. 

ARTIKLAR

Mer information vid vattenskador

Översvämning i källare

Översvämningar i källare är mer än bara en olägenhet; de är ett hot mot både fastighet och hälsa. Med kraftiga skyfall och stigande vattennivåer blir källare i Haninge och andra liknande områden alltmer sårbara.

Detta skapar inte bara strukturella risker, utan kan även leda till kostsamma skador och potentiella hälsofaror.
Läs mer om översvämning i källaren här >

Vattenskada i källare

Vattenskada i källaren är inte bara en olägenhet utan även ett akut problem som kräver snabb åtgärd. Utöver det omedelbara behovet att pumpa ut vatten, finns risker för mögelbildning och strukturella skador som kan ha långvariga konsekvenser.

En effektiv och omgående sanering är därför avgörande.
Läs mer här >

Åtgärder när det svämmat över!

När en översvämning inträffar är det kritiskt att snabbt vidta rätt åtgärder för att minimera skada och risk. Från omedelbar evakuering och säkring av värdefulla tillhörigheter till professionell sanering och skadekontroll, finns det flera steg som måste tas för att skydda både människor och egendom.

En snabb och koordinerad insats är avgörande för att hantera krisen effektivt.

Läs mer här > 

Fuktskadad parkett – vad kan man göra?

Vattenskada i BRFen, vad ska man göra nu?

Villaägare och vattenskada – det behöver du göra nu

Få kontakt med Norlin Olsson AB

LÅT OSS TILLSAMMANS HITTA DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ERAT GOLV!

OM OSS

Våra betrodda samarbetspartners

Vi är stolta över våra långvariga och framgångsrika relationer med nöjda kunder och samarbetspartners inom diverse branscher. Tillsammans med våra samarbetspartners fokuserar vi på hållbarhet och förbättringsprojekt. Genom vårt gemensamma engagemang strävar vi efter att erbjuda högkvalitativa lösningar som skapar bestående värde för våra kunder och våra samarbetspartners

Samarbete ocab
Victoriahem samarbetspartner
refine en samarbetspartner
Samarbetspartner till HSB
Stödföretag havet
Tak2.0 logo