Vad du bör göra direkt efter en källaröversvämning

I skuggan av regnet som klappar taktfast mot fönstret, kan källaren vara den som lider mest. Den är familjens förrådsrum, med minnen och värdefulla föremål, men också utsatt för de vattenmassor som hotar från utsidan. I detta ljuvliga men ibland obevekliga nordiska klimat, är det viktigt att känna till hur man hanterar och förebygger en källaröversvämning.

Förebyggande Tips mot Källaröversvämning

Vi sparar mycket i våra källare; allt från verktyg, biltillbehör, hobbyföremål till minnen. För att dessa skatter inte ska gå förlorade i ett överraskande skyfall bör förebyggande arbete prioriteras.

Försäkra dig om att ditt källarutrymme är strukturerat på ett sätt som minimerar riskerna. Undvik att ha saker direkt på golvet. Om möjligt, placera värdefulla eller känsliga objekt på högre hyllor. Därutöver kan du:

 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor från löv och skräp.
 • Om din källare även är ett garage, överväg att asfaltera garageuppfarten för att förhindra markvatteninträngning.
 • Se till att ha ett bra dränagesystem runt husgrunden.
 • Kontrollera källarfönstrens vattentäthet.
 • Kontrollera och eventuellt justera vattenledningar och golvbrunnar i källaren.
 • Undersök lutningen nära källaren och ändra riktning bort från hemmet om nödvändigt.
altanbygge

När Olyckan Är Framme: Hur Man Hanterar En Översvämning

Trots noggranna förebyggande åtgärder kan olyckan vara framme. Om vattnet börjar tränga in, är det några kritiska steg att följa:

 1. Bryt Elektriciteten: Först och främst, slå av all ström i det drabbade området.
 2. Flytta fuktkänsliga föremål: Se till att skydda elapparater och andra värdefulla objekt.
 3. Kontakta ditt försäkringsbolag: De kommer att ge råd om nästa steg och hur man hanterar skadorna.
 4. Fotodokumentera Skadorna: Dessa bilder kommer att vara ovärderliga när du begär ersättning.
 5. Avlägsna Vattnet: Använd en dräneringspump eller annat medel för att snabbt bli av med överskottsvattnet. Tänk på hygienen, särskilt om det är avloppsvatten.
 6. Var uppmärksam på mögel: När vattnet är borta, använd en avfuktare för att förhindra mögelbildning.

Ersättning och Försäkring

Om du har drabbats av en översvämning kan du potentiellt begära ersättning både från ditt VA-bolag och ditt försäkringsbolag, beroende på skadans orsak. Var noga med att dokumentera allt och hålla kontinuerlig kommunikation med dina serviceleverantörer.

Det kan vara frestande att direkt kasta sig in i reparationer efter en översvämning, men tänk på säkerheten. Fastighetens struktur kan ha skadats, och det kan vara farligt att vistas där. När vattnet har dragit sig tillbaka, ta dig tid att rengöra och desinficera allt som har varit i kontakt med det.

I slutändan, när regnet har passerat och vattnet har sjunkit, blir lärdomarna och beredskapen för framtida skyfall viktigare än någonsin. Med rätt kunskap, beredskap och kanske lite hjälp från naturen, kan våra hem stå emot naturens krafter, oavsett hur kraftfulla de än må vara.

Vems ansvar är det? Lär dig mer här >
Pumpa ut vatten ur källare, en handfast läsning, läs mer >