SPECIALISTOMRÅDE

Vattenskador

Att vara med om en vattenskada är otroligt vanligt och kommer förmodligen förekomma i alla hushåll förr eller senare, men det gör dom inte mindre påfrestande. En vattenläcka kan orsaka väldigt stora skador om den inte upptäcks i tid eller stoppas, vilket är lättare sagt än gjort då dom kan vara väldigt svåra att upptäcka innan det är för sent. Däremot finns det saker du kan hålla utkik efter som indikerar skada och gör det möjligt att upptäcka den. Vi finns till hjälp!

Hur vet jag om jag har en vattenskada?

En vattenskada syns ofta genom att materialet har börjat svälla, spricka eller släppa från underlaget. I parkett eller laminatgolv brukar golvet bli lite missfärgat i skarvarna och vid genomföringar av rör. Golvet kan även svälla, vilket i vissa fall kan det vara svårt att se med blotta ögat. För att få en korrekt mätning bör detta moment göras av en besiktningsman eller en hantverkare med specialitet på fuktskador. 

Det går även att ana en vattenskada via lukt. Luktar det svamp, mögel eller blött är det antagligen en vattenskada i utrymmet.

Niklas Olsson,
Projektledare Norlin Olsson AB

Senaste projekten

Givetvis vill vi visa upp våra snickares och samarbetspartners hantverk.

Vad ska man göra vid vattenskada?

9 punktslista på rekommenderat agerande vid vattenskador.

· Stänga av vattnet med ballofix, vissa tillfällen behöver man stänga av huvudavstängningen.

· Får du själv inte stopp på vattnet, ring omgående en Rör-Jour.

· Begränsa skadan och torka upp vattnet i de drabbade utrymmena.

· Leta efter läckan, kallas även för skadeorsak. Fotografera skadeorsaken, det kommer hjälpa vid skadeanmälan till försäkringsbolaget.

· Flytta undan saker och möbler som kan skadas i utrymmet.

· Kontakta ditt försäkringsbolag

· Anmäl skadan och skriv ned skadeärende-numret, de kommer behövas senare.

· Kontakta en entreprenör för fuktmätning och skaderapport.

· Obs, du som kund har alltid rätten att välja en entreprenör som du känner dig trygg med.

Vad kostar en vattenläcka?

Att åtgärda en koppling som står och droppar i en villa med en egen huvudavstängning kostar det sannolikt mellan 3 000 SEK – 4 500 SEK vid en vanlig löpande beställning i Stockholmsområdet. Vid jourutryckning blir klart priset högre. Priset kan också bli högre om det är ett större jobb som behöver göras för att åtgärda läckaget. Beroende på omfattning och vart du bor så är det mer eller mindre, så det finns inget bra medelvärde.

Vad räknas som en vattenskada?

Alla skador som orsakats av vatten, oavsett om det kommer från ett rör i väggen, översvämning i diskhon, översvämning från golvbrunn, från diskmaskinen för att nämna några. Även om man råkat glömma vattenkranen på och det uppstår en vattenskada kan det täckas av försäkringen om det inte är på grund av vårdslöshet.

Dock finns det exempel på att droppskyddet till kylskåpet inte blir täckt av förskärningen då det går som underhållsplikt. Det kan uppstå när det är mycket fukt i luften under sommarhalvåret som kondenserar mot de kalla delarna i och bakom kylskåpet. Då kan droppskyddet bli fullt och skapa en vattenskada.

Hur snabbt kan man åtgärda en vattenskada?

En vattenskada åtgärdas på mellan 1 – 14 veckor beroende på omfattning, utrymme och torktid. Omfattning av skadan är hur stor skadan är, hur många rum till exempel. Utrymmet avgör vilka moment som måste utföras, det tar längre tid med en skada i ett badrum än i ett kök då fler yrkesgrupper behövs. Beroende på vad det är för material i stommen avgörs torktid, träkonstruktion tar kortare tid att torka än betong till exempel.

Jimmy Norlin,
Projektledare Norlin Olsson AB

Hög tid för hållbara samarbeten

2019 visade byggbranschen ett resultat på att 42% av alla arbeten gick åt till slöseri som väntan och felarbete, men även slöseri på naturresurser. Vi på Norlin Olsson AB ser kontinuerligt över våra rutiner och arbetar ständigt för att resurseffektivisera våra projekt, samt korta ner våra handledstider för dig som kund. Endel av vårat hållbarhetsarbete är att vi klimatkompenserar alla våra arbeten, läs mer om våra hållbarhetsprojekt genom knappen nedan!

Vanliga frågor i försäkringsärenden

– relaterat till byggskador
Vad ingår i bostadsrättstillägget?

Bostadsrättstillägget skyddar ytskikten i ditt boende om en skada sker som tillexempel vattenskada eller plötslig oförutsedd händelse, mot betalning av självrisk och ett åldersavdrag (Beloppen för dessa varierar och den informationen kan du hämta hos försäkringsbolaget som föreningen har) ​Är skadan ersättningsbar så åtgärdas allting till hur det såg ut innan skadan skedde.

Beroende på vad som står i stadgarna i bostadsrättsföreningen kan visa delar som vanligtvis täcks av föreningens försäkring belasta bostadsrättstillägget. Vissa föreningar har tillexempel skrivit över ägandet av gipsväggar till bostadsrätts innehavaren.

Hur mycket åldersavdrag blir det?

Dom flesta utökade försäkringarna har ett högsta belopp som vanligtvis är ca: 15,000SEK, men varierar mellan försäkringsbolag. Har du dock bara en basförsäkrings då är åldersavdraget upp till 80% av hela kostnaden för dina ytskikt baserat på hur gamla dom är. Man har tex 5–25% avskrivning per år beroende på material, detta räknas ut via kalkylering och fastställs av handläggaren på försäkringsbolaget. ​Bor du i ett äldre hus där inga renoveringar har gjorts dom senaste 20 åren är det väldigt fördelaktigt att ha en utökad försäkring.

Vad kostar en vattenskada?

Ett vanligt parkettgolv i ett sovrum på 15kvm i Stockholm som vattenskadats i samband med att barnen råkat spilla ut hinken med skurvatten kostar mellan 20,000 och 30,000SEK. Då är det inga direkta åtgärder i stommen eller nedmontering av kök mm, utan bara byte av det skadade ytskiktet.

Ett vanligt badrum i Stockholm på 4kvm kan kosta mellan 120,000SEK och 200,000SEK beroende på material och ålder. Kostnaden kan variera beroende på hur mycket branschförbättrande åtgärder som behövs. Branschförbättrande åtgärder är förändringar som behöver ändras för att uppnå dagens standard, det måste göras för att förskärningen ska täcka i framtiden.

Beroende på omfattning och vart du bor så är det mer eller mindre som behöver kompletteras, så det finns inget bra medelvärde för detta.

Vad gäller vid vattenskada i hyresrätt?

Din uppgift är att anmäla skadan så fort du upptäcker den till hyresvärden, informera även ditt eget försäkringsbolag om skadan. Anmälan till ditt eget försäkringsbolag blir framför allt viktigt om skadan är så pass omfattande att du kanske behöver flytta under reparationstiden. Då kan ditt försäkringsbolag hjälpa dig med annat boende samt hantering av ditt lösöre (möbler och dylikt).

Det är din förvaltare som skall hantera allting som har med utrivning, avfuktning och återställande. En del försäkringsbolag har avtalade entreprenörer som utför rivningen samt återställning, men visa av försäkringsbolagen tillåter dig som kund att själv välja din entreprenör. Här är det bra om du väljer ett bolag som har erfarenhet av vattenskador och försäkringsärenden.

Vilka vattenskador ersätts inte av försäkringsbolaget?

Vanligtvis täcker inte förskärningen vattenskador som uppstått på grund av utifrån kommande vatten. Till exempel skador via takläckage eller vatten som rinner in i källaren på grund av översvämning på tomten. Men det finns fall då dessa skador ersätts, men det beror på vilket försäkringsbolag och vilken förskärning man har.

Vissa försäkringsbolag täcker delar av takläckage och andra täcker inget av det. En stor del är själva skadeorsaken, har skadan uppstått på grund av storm eller ett fallande träd brukar det täckas av försäkringen. Men om vattenskadan har uppstått på grund av att taket är gammalt täcker försäkringen i regel inte skadan.

Här är det viktigt att stoppa läckan så fort den upptäcks så att den inte orsakar större skada. Som nämnt under När ska man anmäla vattenskada tar vi upp att vissa försäkringar inte täcker de skador som får spridning då det kunde stoppats. Om du har ett takläckage bör det åtgärdas direkt för att undvika just detta. Ett företag som har en anpassad tjänst för just akuta takläckage är TAK2.0 som erbjuder ett jourpaket för dessa situationer.   

Måste man ha droppskydd?

Ett droppskydd ska alltid finnas under kyl, frys och diskmaskin. Det behövs om det skulle uppstå läckage och leda vattnet fram på golvet så det snabbt går att upptäcka läckaget. Det kan bli problem att få ersättning för en skada där det saknas droppskydd. Har du inte droppskydd idag, skaffa det idag. Det är ett billigt hjälpmedel som hjälper dig att förebygga en eventuell framtida skada.

Vem betalar självrisken?

Parten som har försäkringen betalar självrisken. I en bostadsrätt betalar bostadsrättsföreningen fastighetsförsäkringens självrisk och bostadsrättsinnehavaren betalar självrisken på bostadsrättstillägget. Dock kan lägenhetsinnehavaren bli krävd på BRF:ens självrisk om en skada uppkommit av försummelse eller vårdslöshet. Info finns i Bostadsrättslagen Kap 7 paragraf 12.

Vad gäller vid vattenskada i hyresrätt?

Vanligtvis täcker BRF:ens fastighetsförsäkring rivning, torkning och återställning av stommen. Rivning är det som krävs för att frilägga de blöta delarna. Torkningen är att torka den blöta konstruktionen. Återställning av stomme är återställning tex gipsväggar och betong. Detta gäller vid vanliga vattenskador.

Dock har vissa BRF:er ändrat i stadgarna vilket gör att till exempel gipsväggar kan belasta lägenhetsinnehavarens försäkring. Där kan ett tips vara att läsa på vad det står i BRF:ens stadgar.  

Vid trycksattvattenledningsskada, att vattenröret i till exempel väggen har börjat läcka. Då täcker BRF:ens fastighetsförsäkring skadan. Samma sak gäller vid bränder.

När ska man anmäla en vattenskada?

Så fort du upptäcker eller till och med misstänker att du har en vattenskada – Ju tidigare du anmäler desto bättre. Om man inte anmäler en vattenskada och det blir större skador på grund av väntetiden kan det bli en onödig diskussion vid regleringen av skadan.

Detta innebär att om man inte tar tag i sin skada när den upptäcks och till följd av detta har skadan blivit större kan man ha otur att försäkringen inte täcker alla dela då spridningen kunde ha stoppats. Därför är en bra tumregel, att alltid anmäla skadan så fort den upptäcks för att undvika reglerings diskussioner.  

Få kontakt med Norlin Olsson AB

VI HJÄLPER ER MED FRÅGOR OCH PROJEKT STORA SOM SMÅ!

Våra omdömen

Vi samlar in våra kundersupplevelser via Google review och till återkommande kunder skickar
vi frågeformulär för att bli bättre och dela med oss till våra framtida kunder.

Läs våra 16 recensioner

Varje recension har en personlig berättelse. Läs och skriv recensioner