ARTIKLAR

Över 8000 byggnader hotas av översvämning i Haninge

För många i Haninge kommun gäller en verklighet av risk för vatten. Vid skenet av skyfallet och översvämningen, tecknas bilder av byggnader och samhällsfunktioner som står inför ett allvarligt hot.
Med Tyresån som strålar ut fara och skyfall som tätt faller över staden, hur ska Haninge stå emot naturens kraft?

Konsekvenser vid översvämning i Haninge

När Tyresån svämmar över sina breddar, blir konsekvenserna allvarliga för Haninges byggnader. Ett beräknat högt flöde i Tyresån kan påverka:

  • En skolbyggnad
  • Fyra distributionsbyggnader
  • Fem byggnader med samhällsfunktion
  • 62 bostäder
  • 193 komplementbyggnader

För Vendelsö Allé innebär en översvämning till både BHF och 100-årsflöde i Drevviken en risk för skolbyggnaden och två andra mindre byggnader i området.

tyresån-översvämning

Hur kan Haninge påverkas av skyfallet?

Skyfall kan ha en ännu större effekt. Enligt en skyfallskartering kan 8,104 byggnader i Haninge kommun påverkas av ett 100-årsregn. Majoriteten av dessa är friliggande småhus eller andra små byggnader. Bland dessa byggnader:

  • 103 klassas som byggnader med samhällsfunktion
  • 242 tillhör kategorin industri

Men det är inte bara byggnader som riskerar att drabbas. Väg- och gångtunnlar kan översvämmas och fyllas med vatten vid ett sådant skyfall. Och när det gäller byggnader med viktig samhällsfunktion, ligger Haninge brandstation, kommunhus och flera skolbyggnader inom riskzonen.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster i Haninge garanterar en säker och effektiv lösning

Letar du efter en expert på vattenskador i Haninge? Vi hanterar allt från akuta översvämningar till proaktiva lösningar för din fastighet. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och ta det första steget mot en trygg och hållbar lösning. Vi är här för att hjälpa dig.

OM NORLIN OLSSON

Vi på Norlin Olsson Aktiebolag är din pålitliga byggpartner i Stockholm, specialiserade på att hantera vattenskador, brandskador och andra typer av reparationer. Med över 20 års erfarenhet i branschen och ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet, levererar vi skräddarsydda lösningar för både försäkringsärenden och projekt som inte täcks av försäkringsbolag.

Vårt engagerade team strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar. Om du letar efter en partner som inte bara utför arbetet, utan också brinner för det, är vi företaget för dig.

ARTIKLAR

Strävan framåt

Haninge kommun har identifierat mål att sträva mot i ljuset av dessa översvämningsrisker, fokuserande särskilt på människors hälsa och ekonomisk verksamhet. Dessa inkluderar:

  • Säkerställa att distributionsanläggningar och skolor inte upplever långvariga avbrott
  • Skydda byggnader med samhällsfunktion från nedsatt funktionalitet
  • Skydda egendom från ekonomiska konsekvenser av översvämningar

Ett svep av vinden, ett fall av regn och en stad i spänning. Haninge står vid en korsväg, där samhället måste förbereda och rusta för framtida utmaningar.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2021:32

Översvämning i källare

Översvämningar i källare är mer än bara en olägenhet; de är ett hot mot både fastighet och hälsa. Med kraftiga skyfall och stigande vattennivåer blir källare i Haninge och andra liknande områden alltmer sårbara.

Detta skapar inte bara strukturella risker, utan kan även leda till kostsamma skador och potentiella hälsofaror.
Läs mer om översvämning i källaren här >

Orsaker till översvämning i källare

Översvämningar är resultatet av en komplex samverkan mellan klimatförändringar, lokal terräng och mänsklig påverkan på miljön. Med ökande frekvens av extremväder, som kraftiga regn och skyfall, samt dåligt dränerade urbana områden, blir risken för översvämningar allt högre.

Denna kritiska kombination skapar de förutsättningar som gör att vatten inte kan dräneras bort tillräckligt snabbt, vilket resulterar i översvämningar med potentiellt förödande konsekvenser,
ta del av mer information här >

Sanering av översvämmad källare?

Sanering av en översvämmad källare är en brådskande och komplex uppgift som kräver snabb insats. Det handlar inte enbart om att pumpa ut vatten, utan även om att minimera riskerna för mögel, strukturell skada och elektriska problem.

Tidig och professionell hantering är avgörande för att begränsa de långsiktiga effekterna och kostnaderna.
Läs mer här >

Vattenskada i källare

Vattenskada i källaren är inte bara en olägenhet utan även ett akut problem som kräver snabb åtgärd. Utöver det omedelbara behovet att pumpa ut vatten, finns risker för mögelbildning och strukturella skador som kan ha långvariga konsekvenser.

En effektiv och omgående sanering är därför avgörande.
Läs mer här >

Förhindra översvämning i källaren

Att förhindra vattenskada i källaren är mer än bara en försiktighetsåtgärd; det är en investering i din fastighets långsiktiga värde och säkerhet.

Genom att ta proaktiva steg som förbättrat dränering och vattentäta barriärer kan du minimera riskerna och skydda din källare från de kostsamma och farliga konsekvenserna av en översvämning
. Läs mer här >

Mögel och fuktproblem efter översvämning

Mögel och fukt är inte bara obehagliga biprodukter av en översvämning; de utgör även allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. Om din källare har översvämmats är det kritiskt att agera snabbt för att förhindra dessa problem från att ta fäste och eskalera.

Snabb och effektiv sanering är avgörande för att minimera långsiktiga skador och hälsorisker
. Läs mer här >

Åtgärder när det svämmat över!

När en översvämning inträffar är det kritiskt att snabbt vidta rätt åtgärder för att minimera skada och risk. Från omedelbar evakuering och säkring av värdefulla tillhörigheter till professionell sanering och skadekontroll, finns det flera steg som måste tas för att skydda både människor och egendom.

En snabb och koordinerad insats är avgörande för att hantera krisen effektivt.

Läs mer här > 

VÅRA TJÄNSTER

Hur vi tar Haninges översvämningsutmaningar på allvar

I ljuset av Haninge kommuns växande oro för översvämningsrisker och de utmaningar detta medför, är vi glada att kunna erbjuda specialiserade tjänster för att direkt adressera dessa problem.

Vi har förstått vikten av att skydda både fastigheter och kritiska samhällsfunktioner från vattenrelaterade skador och dess ekonomiska konsekvenser. 

< Utforska våra proaktiva tjänster för översvämningsskydd!

Har skadan redan varit framme? – Vi löser det!

Maria Hjorth
Maria Hjorth
2023-06-27
Precis så som man önskar att alla hantverkare ska vara! Enormt professionella, gör gärna det där lilla extra, transparenta i sin kommunikation, leder väl projektet från papper till verklighet och är mycket duktiga på att informera om vad som gjorts, görs och kommer att göras. Mycket lösningsorienterade och måna om att göra ett bra jobb! Vi är så nöjda som man kan bli efter att de hjälp oss att bygga vår takkupa efter en takläcka och kan inte rekommendera dem nog till alla!
Esa Orma
Esa Orma
2023-06-16
Bra jobb och trevliga killar
Hans Nilsson
Hans Nilsson
2023-06-05
Trevligt bemötande och bra kvalitet på arbetet.
Mohamed Elmi
Mohamed Elmi
2023-05-31
Hantverkaren var professionell och gav god service.
Ludmilla Kindbom
Ludmilla Kindbom
2023-05-19
Mycket bra
Pklin Sthlm
Pklin Sthlm
2023-05-04
Professionella, tydlig kommunikation, snabba kontaktvägar, bra tempo på arbetet, håller tidsplanen, levererar enligt avtal. Kommer att anlita denna firma även framledes och kommer att rekommendera till andra som behöver professionellt utförande av olika uppdrag!
Brf Lillgården 1
Brf Lillgården 1
2023-04-25
Brf som är väldigt nöjd med utfört arbete och kommunikation. Tydligt och proffesionellt, rekommenderar starkt!
Margareta Erikson
Margareta Erikson
2023-04-05
Utmärkt bra utfört arbete och bra samarbete med boende i bostadsrättsförening med vattenläcka i fyra våningsplan. Välgjorda tydliga dokument över samtliga lägenheters vattenskador till för styrelsen och till alla inblandade försäkringsbolag. Alla lägenheterna är helt återställda .
Johan Svensson
Johan Svensson
2023-04-05
Mycket professionella, noggranna och serviceinriktade. Tydliga och med en hjälpsam pedagogisk underton så att jag som beställare kan göra kloka val som konsument utan att ha alla förkunskaper som behövs annars. Kändes att man var i goda händer!