De främsta orsakerna till översvämningar i källare och hur du kan undvika dem

Medan regnets droppar skvätter mot takets plåt, en försiktig melodi av naturkraft, förflyttar sig vattnet ofta till de platser där vi minst önskar det. Källare, den undre tillflyktsorten, blir ibland offret för denna ständiga kraft. Med viss kunskap och förberedelse kan vi dock värna om vårt boende och minimera skadorna.

Så kan du skydda din fastighet

Det räcker inte bara att hoppas på det bästa. Genom att vidta en rad konkreta åtgärder kan du minimera risken för vattenskador. Här är några åtgärder som kan göra stor skillnad:

  • Undvik att slänga sopor i avloppet. En enkel papperskorg i badrummet förhindrar många blockeringar.
  • Använd avstängningsbara golvbrunnar, och se till att de är stabilt fästa i golvet.
  • Installera självstängande golvbrunnar.
  • Sätt in en backventil på avloppsledningen.
  • Skydda källartrappan med ett överliggande tak.
  • Var redo med tunga, tättslutande objekt, såsom sandsäckar, som kan placeras över golvbrunnar och toaletter i källaren.

PROFFSHJÄLP

Har skadan redan varit framme?

Fyra typer av källaröversvämning

  1. Vatten via avloppssystemet: Vid extrem nederbörd eller snösmältning kan avloppsvattenledningen bli överbelastad, vilket resulterar i att vatten tränger in i källaren. Detta påverkar främst de med kombinerade avloppssystem. Skydda dig genom att installera en pump för avloppsvattnet från källarplanet och separera privata ledningar om gatan uppgraderats.
  2. Vatten via källarvägg eller källargolv: Med dålig dränering kan regnvatten tränga in. För att skydda sig bör man installera en pump för dräneringsvattnet, se till att stuprör är i gott skick och säkerställa att marken sluttar bort från huset.
  3. Vatten via yttre öppningar: Vatten kan tränga in genom källarfönster, garagedörrar eller andra öppningar. För att förhindra detta, installer en pump för dagvatten, bygg vallar runt utsatta områden, sätt upp tak över källartrappan och koppla bort spygatt från dagvattensystemet.
  4. Vatten från läckande installationer: Läckande vattenledningar eller maskiner kan orsaka översvämningar. Se över ditt hem regelbundet och stäng av huvudventilerna om du planerar att vara borta längre.

När skymningen faller och regnets droppar lugnt klappar mot rutan, ska vi känna tryggheten i att veta att våra hem är skyddade. Genom att investera tid och resurser i dessa förebyggande åtgärder, kan vi sova ljudare, veta att vi har gjort vårt bästa för att värna om vårt boende.

Pumpa ut vatten ur källaren, läs mer här >

Förhindra översvämning i källaren, lär dig mer >