ARTIKLAR

Över 8000 byggnader hotas av översvämning i Haninge

För många i Haninge kommun gäller en verklighet av risk för vatten. Vid skenet av skyfallet och översvämningen, tecknas bilder av byggnader och samhällsfunktioner som står inför ett allvarligt hot.
Med Tyresån som strålar ut fara och skyfall som tätt faller över staden, hur ska Haninge stå emot naturens kraft?

Konsekvenser vid översvämning i Haninge

När Tyresån svämmar över sina breddar, blir konsekvenserna allvarliga för Haninges byggnader. Ett beräknat högt flöde i Tyresån kan påverka:

  • En skolbyggnad
  • Fyra distributionsbyggnader
  • Fem byggnader med samhällsfunktion
  • 62 bostäder
  • 193 komplementbyggnader

För Vendelsö Allé innebär en översvämning till både BHF och 100-årsflöde i Drevviken en risk för skolbyggnaden och två andra mindre byggnader i området.

Hur kan Haninge påverkas av skyfallet?

Skyfall kan ha en ännu större effekt. Enligt en skyfallskartering kan 8,104 byggnader i Haninge kommun påverkas av ett 100-årsregn. Majoriteten av dessa är friliggande småhus eller andra små byggnader. Bland dessa byggnader:

  • 103 klassas som byggnader med samhällsfunktion
  • 242 tillhör kategorin industri

Men det är inte bara byggnader som riskerar att drabbas. Väg- och gångtunnlar kan översvämmas och fyllas med vatten vid ett sådant skyfall. Och när det gäller byggnader med viktig samhällsfunktion, ligger Haninge brandstation, kommunhus och flera skolbyggnader inom riskzonen.

VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster i Haninge garanterar en säker och effektiv lösning

Letar du efter en expert på vattenskador i Haninge? Vi hanterar allt från akuta översvämningar till proaktiva lösningar för din fastighet. Kontakta oss idag för en kostnadsfri konsultation och ta det första steget mot en trygg och hållbar lösning. Vi är här för att hjälpa dig.

OM NORLIN OLSSON

Vi på Norlin Olsson Aktiebolag är din pålitliga byggpartner i Stockholm, specialiserade på att hantera vattenskador, brandskador och andra typer av reparationer. Med över 20 års erfarenhet i branschen och ett starkt fokus på kvalitet och hållbarhet, levererar vi skräddarsydda lösningar för både försäkringsärenden och projekt som inte täcks av försäkringsbolag.

Vårt engagerade team strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar. Om du letar efter en partner som inte bara utför arbetet, utan också brinner för det, är vi företaget för dig.

ARTIKLAR

Strävan framåt

Haninge kommun har identifierat mål att sträva mot i ljuset av dessa översvämningsrisker, fokuserande särskilt på människors hälsa och ekonomisk verksamhet. Dessa inkluderar:

  • Säkerställa att distributionsanläggningar och skolor inte upplever långvariga avbrott
  • Skydda byggnader med samhällsfunktion från nedsatt funktionalitet
  • Skydda egendom från ekonomiska konsekvenser av översvämningar

Ett svep av vinden, ett fall av regn och en stad i spänning. Haninge står vid en korsväg, där samhället måste förbereda och rusta för framtida utmaningar.

Källa: Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2021:32

Översvämning i källare

Översvämningar i källare är mer än bara en olägenhet; de är ett hot mot både fastighet och hälsa. Med kraftiga skyfall och stigande vattennivåer blir källare i Haninge och andra liknande områden alltmer sårbara.

Detta skapar inte bara strukturella risker, utan kan även leda till kostsamma skador och potentiella hälsofaror.
Läs mer om översvämning i källaren här >

Orsaker till översvämning i källare

Översvämningar är resultatet av en komplex samverkan mellan klimatförändringar, lokal terräng och mänsklig påverkan på miljön. Med ökande frekvens av extremväder, som kraftiga regn och skyfall, samt dåligt dränerade urbana områden, blir risken för översvämningar allt högre.

Denna kritiska kombination skapar de förutsättningar som gör att vatten inte kan dräneras bort tillräckligt snabbt, vilket resulterar i översvämningar med potentiellt förödande konsekvenser,
ta del av mer information här >

Vattenskada i källare

Vattenskada i källaren är inte bara en olägenhet utan även ett akut problem som kräver snabb åtgärd. Utöver det omedelbara behovet att pumpa ut vatten, finns risker för mögelbildning och strukturella skador som kan ha långvariga konsekvenser.

En effektiv och omgående sanering är därför avgörande.
Läs mer här >

Förhindra översvämning i källaren

Att förhindra vattenskada i källaren är mer än bara en försiktighetsåtgärd; det är en investering i din fastighets långsiktiga värde och säkerhet.

Genom att ta proaktiva steg som förbättrat dränering och vattentäta barriärer kan du minimera riskerna och skydda din källare från de kostsamma och farliga konsekvenserna av en översvämning
. Läs mer här >

Mögel och fuktproblem efter översvämning

Mögel och fukt är inte bara obehagliga biprodukter av en översvämning; de utgör även allvarliga hälso- och säkerhetsrisker. Om din källare har översvämmats är det kritiskt att agera snabbt för att förhindra dessa problem från att ta fäste och eskalera.

Snabb och effektiv sanering är avgörande för att minimera långsiktiga skador och hälsorisker
. Läs mer här >

Åtgärder när det svämmat över!

När en översvämning inträffar är det kritiskt att snabbt vidta rätt åtgärder för att minimera skada och risk. Från omedelbar evakuering och säkring av värdefulla tillhörigheter till professionell sanering och skadekontroll, finns det flera steg som måste tas för att skydda både människor och egendom.

En snabb och koordinerad insats är avgörande för att hantera krisen effektivt.

Läs mer här > 

Ulf Heinke
Ulf Heinke
2023-12-19
Bra genomförd projekt vid byte av bänkskiva och kakel på ök tid och kostnad.
Nora Roos
Nora Roos
2023-11-18
Otroligt professionella och trevliga. Det blev precis som vi ville ha det. Kunde inte blivit nöjdare 🤩🤩🤩
Aei Seiei
Aei Seiei
2023-10-23
Bra jobb och jätte nöjd, tar bara lite extra tid för kanske under sommartid och folk på samester
Sanne Nilsson
Sanne Nilsson
2023-10-23
Väldigt professionellt utförande samt god kvalité på utfört arbete.
adam nygren
adam nygren
2023-10-11
Norlin Olsson AB gjorde renoverade mitt kök och lade nytt golv. Kontakten med företaget var otroligt bra, jag har aldrig tidigare vart med om en byggfirma som tar sig tid för dumma frågor som detta bolag. Det är uppenbart att service är extremt viktigt för Norlin Olsson att upplevas som enkla och smidiga. Det må hända att det hade gått att hitta en billigare snickare, men fasen ingen som jag hade vart så nöjd med. Man får verkligen vad man betalar för. Rekommenderas varmt.
Caroline Larsson
Caroline Larsson
2023-09-13
Har inget annat än gott att säga! Hjälpsamma och trevliga och väl utfört arbete 🌟