VI HJÄLPER DIG MED:

Samordning & kontakter

I de byggskadeärenden där vi är entreprenör ingår arbetet & samordningen av byggprojektet mellan yrkesgrupperna. Vi kopplar även in våra noga utvalda samarbetspartners i rätt tid.


Rätt dokumentation

Vi fotar innan, under och efter skadan så det finns rikligt med underlag som styrker skadeorsaken samt vilka åtgärder man väljer att göra. Dokumentationen skickas även över till försäkringsbolaget.


Utflyttning av möbler

Vid behov hjälper vi er med utflyttning av möbler och lösöre samt magasinering.

Garantier

Alla våra samarbetspartners innehar rätt utbildning och certifikat för att utföra rätt arbete. Vi lämnar över garantibevis vid överlämning av projektet. Givetvis ingår 5 års garanti på vårat arbete.

Hur går ett försäkringsärende till?

När skadan uppstår är det mycket som händer på en gång. Vad kan du själv göra?

Försök minska skadan. Är det läckage på ett rör, se till att stänga av tillförseln av vattnet för att stoppa att skadan sprider sig ytterligare. Torka upp efter bästa förmåga och säkra övrig egendom. Är det ett läckage i badrummet bör du inte använda badrummet om det kan resultera i större skador.

Kontakta ditt försäkringsbolag och registrera in ditt ärende. Du får då ett ärendenummer som följer med genom hela skadehanteringen. Numret används vid kontakt med försäkringsbolagets handläggare och är kopplad till just din skada.

Du har själv rätt att välja byggentreprenör för att åtgärda skadan. Vår rekommendation är att välja en entreprenör som kan försäkringsbolagens kalkylprogram: MEPS och någon du känner förtroende för.

Få proffshjälp med försäkringsärendet!

Vi hjälper privatpersoner & företag oavsett skada i fastighet med byggtjänster för just skadehantering.

Fuktskada – en av de vanligaste typerna av skador!

Fuktskador är ett av de vanligaste försäkringsärendena som vi i branschen hanterar idag. Det kan handla om att från ett läckande kylskåp, till sprutande ledningar och smygläckande ballofixer. En läcka kan uppstå vart och helst, när som helst och av i princip vad som helst.

Vid en fuktskada är det också vanligt att golvet blir drabbat och behöver bytas ut, därför kommer vi här att hjälpa till med att svara på några av det vanliga frågorna vi får om just fuktskadat golv och fuktskador i stort.  

Vad kostar det att fixa vattenskador?

Att fixa en vattenskada kostar mellan 20 000 – 35 000 kr när det är ett  sovrum på 15 m2 med ett standardgolv av 3-stavig ekparkett där konstruktionen är betong. Är det så att du har en konstruktion som är ex. sand blir kostnaden högre då det är svårare att torka och oftast behövs sanden bytas ut och då blir det dyrare.    

Vad räknas som fuktskada?

Incidenter i hemmet med vatten eller fukt räknas som fuktskada. Kategorin fuktskada är väldigt stor och omfattar ganska mycket olika typer av fuktskador, bland annat mögel. Dessa skador brukar man kunna se i form av färgavvikande fläckar, eller känna på lukten.

Mögel har en speciell lukt, man brukar kunna säga att om det luktar instängt eller ”gammal vind” kan det var ett tecken på mögel eller fukt. Just mögel kan också växa och sprida ganska snabbt vid rätt förutsättningar. Så misstänker man en fuktskada eller påbörjan av mögelpåväxt är det viktigt att anmäla detta till sitt försäkringsbolag så fort som möjligt. 

Hur mycket fukt är godkänt i vägg?

Ett godkänt värde för fukt i väggen är kring 17%, det är ett normalt gränsvärde som anvisar att grundens relativa fuktighet har varit under 75% den senaste tiden. Om gränsvärdet ligger över 17% bör du utreda varför.

För att mäta om det finns fukt i väggar eller golv så kan man använda sig av en del olika mätinstrument som påvisar fukt. Alla material har ett referensvärde på hur mycket fukt det kan innehålla, om det värdet överstigs indikerar det skada. En del av dessa mätinstrument lägges direkt uppe på materialetarketten och sedan mäter den värdet i materialet och visar sedan fuktindikationen, vissa material kräver ibland en annan sorts mätmetod. Det kan krävas att man borrar ett mindre hål för och sedan sänka ner en mätare för att få fram rätt resultat eller också mäta från krypgrunden om sådan finns.
Går man via krypgrunden så mäter man den relativa luftfuktigheten.  

Hur mycket vatten behövs för att det ska bli en vattenskada?

Det finns ingen volym som avgör när det blir en vattenskada utan det kan räcka med väldigt lite vatten. En vanlig orsak som kan orsaka stora skador är gamla spruckna rör. Går dessa sönder så pratar man om att det läcker ut flera hundraliter vatten i timmen, vilken närs intill kan garantera någon typ av vattenskada om läckan inte stoppas. Men det kan även kräva väldigt lite vatten för att få en fuktskada, som att torka golven. 

Man kan faktiskt få fuktskador i golvet av att just torka golven med vatten. Dessa skador uppkommer över längre tid, så det kan ta några år innan skadan blir synlig. Detta är ett bra exempel på en fuktskada som går att stoppa. Börjar man se tendenser till fukt så undvik att torka just där och avvakta, i många fall så brukar golvet torka upp själv och det blir inga vidare skador. Men känner man sig osäker går det alltid att ta kontakt med en behörig hantverkare som kan göra en fältmätning över området, för att då kunna säkerställa om det handlar om fukt eller inte.   

Behöver du hjälp med ditt försäkringsärende?

Vi kommer ut och besiktigar din skada, samt tar fram kostnadsförslag i försäkringsbolagets kalkylprogram: MEPS som du sedan skickar till ditt försäkringsbolag.

Detta ingår i paketet:

  • Besiktning
  • Besiktningsrapport
  • Kalkyl
  • Välj oss för ditt arbete – då ingår besiktningskostnaden
2.375kr

Vill du boka besiktning eller har du andra frågor?

Vanliga frågor till entreprenören

Eller kontakta oss:
Vad är det första jag måste göra när skadan varit framme?

Försök att minska skadan! Stäng av eventuella ledningar som orsakar läckaget, torka upp vattnet efter bästa förmåga. Vid brand, varna alla i fastigheten, ring brandkår, släck efter bästa förmåga, evakuera. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag för att registrera in ditt ärende.

Vid större bränder skickar även brandkåren ut en så kallad restvärdesledare. Restvärdesledarens uppdrag är att hjälpa dig på plats genom att bland annat informera nästa steg i processen. I vissa fall hjälper restvärdesledaren även till att kontakta ditt försäkringsbolag åt dig

Vad kan jag göra om jag fått ett vattenläckage hemma?

När du haft ett vattenläckage hemma är regeln; mer vatten mer skador. Försök få stopp på läckaget via ballofix eller huvudledning. Kan du inte hitta vart ifrån det läcker, kontakta fastighetsvärden om du bor i hyresrätt, eller ring en rörmokare om du bor i en köpt fastighet. Ibland kan ditt försäkringsbolag ha en avtalad rörmokare för akuta läckage. När läckaget stoppats, försök torka upp så mycket som möjligt och flytta på eventuella möbler som ligger i riskzonen. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag och gör en skadeanmälan.

Jag har köpt bostad, vad ska jag tänka på?

Om det finns, samla in intyg på badrummet så som BKR eller Säkra vatten. Dessa dokument kan vara bra att mota så fort som möjligt från förra ägaren. Kontrollera även klämmring monterad i golvbrunnen, är den inte rätt monterad är det ett varningstecken.

Hur stora blir skadorna om jag inte tar bort min blöta isolering nu?

Om läckaget är stoppat och inget nytt vatten tillkommer är fuktskadan redan begränsad. Med andra ord, skadan är skedd. Är läckaget stoppat blir inte skadan större. Det tar ungefär 3 veckor från att skadan skett, till att mögel börjar växa.

Hur vet jag om det finns en fuktskada?

Ofta är det mörka fläckar, ibland även möggel på ytan där fukten trängt fram. Ibland ser man inte att fukten trängt igenom utan kan känna en lukt av möggel. Däremot måste det inte alltid vara en möggeldoft för att vara en vattenskada. Är man osäker kan man kontakta en byggentreprenör.

Bild lånad från Tak 2.0 AB.

Vad ersätter försäkringsbolaget vid vattenskada?

Försäkringsbolaget ersätter för rivning, avfuktning och sedan återställning till ursprungligt skick om skadan har bedmötts ersättningsbar. Dvs så att allt ser ut som det gjorde innan skadan. Här kan det vara lite klurigt att veta vad som är ersättningsbart så en bra tumregel är att om skadan inte kunde förutses är den oftast ersättningsbar.

Hur lång tid tar det att torka en vattenskada?

Det tar mellan 3 – 6 veckor att torka en vattenskada, det kan även på gå längre om det är mycket fukt samt hur stor ytan är som ska torka. Det gemensamma för alla torktider är att avfuktaren ska stå på dygnet runt tills utrymmet är torrt. Avfuktaren töms regelbundet under torkningstiden av ansvarig entreprenör. 

Senaste projekten

Givetvis vill vi visa upp våra snickares och samarbetspartners hantverk.

Få proffshjälp med försäkringsärendet!

Vi hjälper privatpersoner & företag oavsett skada i fastighet med byggtjänster för just skadehantering.

Hur reparerar man ett parkettgolv?

Ett parkettgolv som har mindre skada som inte är fuktrelaterad går att reparera med små fixar, är det däremot är så pass skadat att en del av parketten behöver bytas är rekommendationen att kontakta en hantverkare med erfarenhet av parkettgolv, då detta kan vara ganska komplicerat. Har golvet repor är det lätt fixat med något som kallas för Touch-up-lack. Detta är ett transparant lack som du lätt pensla över repan och därmed fylls det igen. Handlar det däremot om lite grövre repor kan man använda sig av woodfiller. Detta är ett tjockare material som appliceras i repan och sedan slipas av lite lätt. Det här materialet finns i många olika kulörer samt utföranden beroende på vilket golv du har. Mer information kring dessa behandlingar kan du hitta på www.kahrs.com

Viktigt att tänka på med dessa ytbehandlingar, är att ta reda på ifall golvet är ytbehandlat med lack eller olja så att rätt produkt används. Detta kan du få hjälp med på din vardagliga byggvaruhandel som haren golvavdelning.   

Hur ser ett fuktskadat golv ut?

Det vanligaste indikationerna på fuktskador är missfärgningar, oftast i utseendet av mörkare flammiga fällt, resningar eller svällning i golvet. Ibland kan det faktiskt vara svårt att se om golvet har resningar, då är det lättaste sättet att helt enkelt känna med handen över golvet.

Kan man rädda fuktskadad parkett?

Du kan rädda en fuktskadad parkett om det har en på början till fuktskadaoch upptäcks i tid, ett golv som har blivit angripet av fukt och tagit skada byter man ut. Ser man tendenser till skada som exempelvis mörka fläckar i skarvarna är det en indikation på funk med det innebär nödvändigtvis inte att det är en skada. Ha därför koll på området om den mörka färgen växer i storlek eller börjar svälla och undvik att torka golven rund det området tills det har framkommit om det rör sig om en fuktskada eller inte, detta för att golvet ska ha möjlighet att torka upp.

Om det är så att golvet i fråga är ett rent trägolv och skada sitter ytligt, som vid exempelvis golvtorkning kan det gå att rädda genom att slipa. Innan detta projekt påbörjar är det bra att kolla upp vilken grovhet i slippapper som golvet ska ha, detta kan du hjälp med på din vardagliga byggvaruhandel. Efter att golvet är slipat så ska ytan oljas eller betsas. Att understrecka, detta är bara möjligt att göra ifall det är ett rent trägolv, det vill säga ej laminat eller parkett då den yttersta träytan är för tunn för att klara en slipning.       

Hur fixar man vattenskadat golv?

Det enda sättet att fixa ett vattenskadat golv är att byta ut det. När det skadade golvet är utrivet så görs en översyn/fuktmätning av materialet under golvet ifall det också har tagit skada av fukten. Är det fukt på det underliggande materialet så ställs det in en tork för att torka ut sen sista fukten i underliggande konstruktion innan det nya golvet läggs på.    

Samarbetspartners

Några av våra glada kunder och samarbetspartners, sträcker sig från fastighetsförvaltning till skadeservice.

Få kontakt med Norlin Olsson AB

VI HJÄLPER ER MED FRÅGOR OCH PROJEKT STORA SOM SMÅ!

Våra omdömen

Vi samlar in våra kundersupplevelser via Google review och till återkommande kunder skickar
vi frågeformulär för att bli bättre och dela med oss till våra framtida kunder.

Läs våra 16 recensioner

Varje recension har en personlig berättelse. Läs och skriv recensioner