EPS

Under de regniga sommardagarna 2021 har många lågt liggande lokaler, källare och byggnader drabbats av översvämningar. Just denna lokal ligger insprängd i berget ca 4 meter djupt, vilket innebär att den är utsatt för risk vid skyfall och denna sommar var det otursdagen. Översvämnning i hela källarplanet vilket resulterat i försäkringsärende för kunden. På rekomendation fick Norlin Olsson uppdraget att hjälpa kunden med sitt försäkringsärende.

Det vi har gjort är att ta fram skadeorsak, kalkyl, åtgärdsplan och även under arbetetsgång tagit fram förebyggande åtgärder för eventuellt framtida skyfall för en lokal som denna, med högre utsatthet. Behöver du hjälp med kalkyl till försäkringsbolaget? Vi hjälper dig hela vägen, läs mer här!

Just nu håller vår underentreprenör Fruängens golv & betong på med återställning av stommen i utrymmena. I detta utrymme har vi valt att återställa med EPS, det ger god värmeisolering men går även att torka igen om en liknande översvämning eller fuktskada skulle utsätta lokalen. Produkten är godkänd av Byggvaruhusbedömningen då den hållbar ur ett livscykelperspektiv.

Bedömning ur ett livscykelsperspektiv:
Vid första anblick kan EPS uppfattas som ett ohållbart materialval då det innehåller cement och petroleumkulor, men i och med besparingen man gör genom att kunna återanvända den genom att torka och behålla grunden vid andra olyckor räknas den ur helhetsperspektiv som mer hållbar då man inte behöver slita ut och byta ut stommen igen. Valet är anpassat för den typ av fastighet vi arbetar i och de risker dem indivduellt kan tänkas vara utsatta för.

Norlin Olsson Logga

Besöksadress:
Kilowattvägen 12, 136 44 Handen