Stödföretag 2023

År 2022 fortsatte vi vårat miljöarbete och strävan mot att förbättra vår miljöprestanda. En del av vårat miljöarbete är att klimatkompensera hela och alla våra byggprojekt. Vill du läsa om tidigare års klimatkompensation läs här.

Vi vet att det alltid kommer att behövas byggreparationer och renoveringar och därför vill vi skapa hållbara byggprocesser genom att fatta goda beslut ur ett livscykelsperspektiv men även kompensera de utsläpp vi skapat i våra byggprojekt. När 2022 avslutades kunde det konstateras att vi hade 264ton co2e att klimatkompensera.

I år ville vi välja ett miljöprojekt att stödja som ligger närmre Sverige. Vi vet att havet har många utmaningar och ville bidra med donation för deras viktiga arbete. Utöver stödet till Naturskyddsföreningen har vi också valt att miljöanpassa vårat kontor med både produkter för rengöring, förbrukningsinventarier men också successivt ersätta de anställdas kläder med mer hållbara material. Vi arbetar också på ett rekomendationsblad för alla anställda så att man enkelt har möjlighet att göra rätt val för att begränsa mikroplaster i sitt hem. Vill du också ha tillgång till detta blad? Kontakta oss här >

Bakgrund

Naturskyddsföreningen har länge arbetat med ett flertal viktiga havs- och vattenfrågor. De har under de senaste åren haft ett stort fokus på miljövänligare vattenkraft, åtgärder mot övergödning, främjandet av ett skonsamt fiske, ökat skydd av hav och marina ekosystem, och att minska användandet av giftiga båtbottenfärger. I dagsläget jobbar de såväl nationellt som internationellt för en hållbar användning och förvaltning av våra hav och vatten. Läs mer om deras arbeten med havet här.