Klimatkompenserade byggprojekt!

2020 & 2021

Klimatkompensationen vi gjorde för våra byggprojekt 2020 & 2021 uppgick till 73,24ton.

För att få ett perspektiv på vad det motsvarar är det ungefär 20st badrumrenoveringar.
Våra uträkningar för utsläppen baseras på våra byggprojekts livscykel, alltså våra produkters utsläpp från råvara till slutdestination såsom deponi eller nytt material.
Vårat övergripande miljömål är att förbättra vår miljöprestanda varje år.

Det projekt vi valde att stödja för vår klimatkompensering denna gång var Karnataka projektet. Läs mer om vindkraftsprojektet på Karnataka här. Så bidrar Karnataka projektet och våra byggprojekt till FNs globala klimatmål det gångna året.

Läs om vår klimatkompensering 2022!