Författare

Niklas Olsson

Ägare & Projektledare
Niklas Olsson Projektledare

Specialist inom Reparation av Vattenskador och Försäkringsrelaterade Byggskador på Norlin Olsson AB.

Niklas Olsson är en respekterad specialist på Norlin Olsson AB, med djupgående kunskap och erfarenhet inom reparation av vattenskador och försäkringsrelaterade byggskador. Hans karriärbana har grundats på en stark akademisk och praktisk bakgrund, börjande med en utbildning på bygglinjen i gymnasiet, följt av flera specialiserade kurser som ytterligare har stärkt hans expertis inom området.

Efter sin gymnasieutbildning tillbringade Niklas över fem år som snickare, där han utvecklade en praktisk förståelse för byggprocesser och skadehantering. Hans arbete som snickare lade en stabil grund för hans senare specialisering inom reparation av vattenskador och försäkringsrelaterade byggskador.

Niklas har även en imponerande bakgrund inom projektledning, kalkylering och utvärdering av byggskador, där han har tillbringat över sju år. I denna roll har han skapat framgångsrika relationer med försäkringsbolag och kunder, vilket har varit kritiskt för att hantera komplexa fall av byggskador.

För att ytterligare förstärka sin expertis, har Niklas genomgått flera avancerade utbildningar, inklusive:

MEPS: Ett avancerat kalkylprogram som är avgörande för noggrann och effektiv kalkylering av byggprojekt.

Entreprenadsjuridik 1 och 2: Dessa kurser har gett honom en gedigen förståelse för juridiska aspekter inom byggentreprenader, vilket är centralt för att hantera kontrakt och juridiska frågeställningar.

BAS-U och BAS-P: Utbildningar som fokuserar på säkerhets- och hälsoplanering inom byggprojekt, vilket är avgörande för att upprätthålla högsta möjliga säkerhetsstandarder.

Äkta Hussvamps Hantering: En specialiserad utbildning som behandlar identifiering och hantering av hussvamp, en vanlig och komplicerad fråga i byggbranschen.

Denna omfattande utbildning, tillsammans med hans praktiska erfarenhet, gör Niklas till en mycket kvalificerad och betrodd expert inom sitt fält. Hans bidrag till Norlin Olsson AB och till branschen som helhet präglas av en kombination av teknisk skicklighet, djup branschkunskap och engagemang för högsta möjliga standarder inom reparation och hantering av vattenskador och försäkringsrelaterade byggskador.

Fler artiklar från författaren
vindkraftverk
Klimatkompenserade byggprojekt! 2020 & 2021 Klimatkompensationen vi gjorde för våra byggprojekt 2020 & 2021 uppgick till […]