Axel Nyström
Axel Nyström
2024-05-02
Snabb och smidig kontakt. Och bra utfört arbete. Golvläggaren var proffsig och gjorde ett toppen jobb!
lirkun
lirkun
2024-04-22
Smidigt och bra
Nina Rumack
Nina Rumack
2024-04-16
Snabbt utfört arbete, kort väntetid, väldigt trevlig person, tydliga och hjälpsamma.
mika Konttaniemi
mika Konttaniemi
2024-03-27
Firman anlitades för byte av köksskåp, installation av diskmaskin m.m Vi är supernöjda med allt från start till slut. Arbetet väl utfört och vi är också väldigt nöjda med kommunikationen mellan oss och firmans representant Niklas. Vi är också nöjda med hantverkaren och rörmokaren som var mycket hjälpsamma.
Ida Savilahti
Ida Savilahti
2024-03-21
Bra service och fått snabbt hjälp när jag behövt. Utfört uppdraget in i minsta detalj på avtalad tid. Anlitat dem två gånger och blivit lika nöjd varje gång. Rekommenderar varmt Norlin Olsson.
Fanny Lundberg
Fanny Lundberg
2024-03-13
Hjälpte oss att riva och återställa efter en vattenskada. Skönt med en firma som kunde samordna med tak- och målerifirma som också behövdes. Upplevde dem som tillgängliga, kunniga, mottagliga för frågor och feedback. Nära fem stjärnor i betyg.
Karin Mård
Karin Mård
2024-03-11
Toppen ! Tack! Bra jobb. Väldigt bra information och kommunikation,
Annika
Annika
2024-02-25
Jag fick utmärkt service av Norlin Olsson! Genom deras omfattande, omtänksamma och detaljerade arbete och stöd hjälpte de mig igenom en tuff utmaning kring försäkringsrelaterade byggskador. Det är sällsynt att hitta så vänlig och utmärkt service, särskilt när en svår situation kräver just det. Det var väldigt smidigt att diskutera viktiga detaljer för köket och golvet och det jättefina resultatet visar hur mycket uppmärksamhet entreprenaden lägger på detaljer, utöver att ha ett fantastiskt kundbemötande. Absolut rekommenderar Norlin Olsson och ett otroligt stort tack till Niklas och Albin!
VÅRA TJÄNSTER

Navigera Genom Riskerna: Förstå och Minska Översvämningshotet i Jönköping

I hjärtat av Jönköping, där Tabergsån slingrar sig genom tätorten, har detaljerade studier avslöjat en potentiell översvämningsrisk som inte kan ignoreras. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med DHI Sverige AB, har kartlagt översvämningszoner för att förutse vad som kan hända vid olika flödesscenarier: 50-årsflödet, 100-årsflödet, 200-årsflödet och det beräknade högsta flödet.

Denna översvämningskartering är inte bara en samling av data och prognoser; den är en väckarklocka för kommunen, en uppmaning att agera innan vattnet når dörrtröskeln. För Jönköping, en stad som identifierats med betydande översvämningsrisk, är detta en chans att stärka sina försvar och skydda sina invånare.

Fastigheter i Farozonen

När Tabergsån svämmar över, vilka är då de som står i första ledet? Detaljerade översvämningskarteringar visar att i tätorten Jönköping ensam, kan hundratals fastigheter riskera att drabbas. Dessa inkluderar bostäder, affärslokaler och offentliga byggnader, alla sårbara för vattnets kapricer.

Men det är inte bara byggnaderna som står på spel. Infrastrukturen, vägar och broar, kan också ta skada, vilket ytterligare komplicerar räddnings- och återuppbyggnadsarbetet. Vid ett scenario med beräknat högsta flöde, kan kritiska vägar som Tabergsvägen och viktiga broar som Jordbrovägen söder om Jordbron vid inloppet till Munksjön, överströmmas och isolera delar av staden.


Skruvdragare

Översvämningsskada i ditt hem i Jönköping?

Drabbad av översvämningsskada i Jönköping? Klicka här för snabb hjälp och återställ ditt hem till dess forna glans!

VÅRA TJÄNSTER

Gör Jönköping Säkrare Tillsammans: Agera Nu för att Förebygga Översvämningsskador

Det är i denna tid av osäkerhet som Jönköpings kommun står inför ett val: att vänta passivt eller att agera proaktivt. Med översvämningskarteringens data som grund, finns nu möjligheten att förstärka vattendragets kanter, att bygga högre och starkare skyddsvallar, och att skapa en beredskapsplan som kan minska skadornas omfattning.

Det är en kamp mot klockan, mot naturen, men framför allt en kamp för framtiden. För i slutändan är det inte vattnet som bestämmer vårt öde, utan våra beslut och vår förmåga att förbereda oss.

I takt med att Jönköping blickar framåt, med en plan i hand och hopp i hjärtat, är det viktigt att komma ihåg att förebyggande åtgärder kan göra skillnaden mellan en mindre störning och en katastrof. Det är dags att ta översvämningsrisken på allvar, att skydda det som kan bli översvämmat imorgon, idag.

Det är i denna tid av osäkerhet som Jönköpings kommun står inför ett val: att vänta passivt eller att agera proaktivt. Med översvämningskarteringens data som grund, finns nu möjligheten att förstärka vattendragets kanter, att bygga högre och starkare skyddsvallar, och att skapa en beredskapsplan som kan minska skadornas omfattning.

Det är en kamp mot klockan, mot naturen, men framför allt en kamp för framtiden. För i slutändan är det inte vattnet som bestämmer vårt öde, utan våra beslut och vår förmåga att förbereda oss.

I takt med att Jönköping blickar framåt, med en plan i hand och hopp i hjärtat, är det viktigt att komma ihåg att förebyggande åtgärder kan göra skillnaden mellan en mindre störning och en katastrof. Det är dags att ta översvämningsrisken på allvar, att skydda det som kan bli översvämmat imorgon, idag.

fastighetsservice
ARTIKLAR

Översvämningsberedskap i Jönköping:
Så Skyddar Vi Våra Samhällen och Fastigheter

När naturen visar sina muskler, står människan ofta maktlös. I Jönköping har detta blivit en realitet, inte bara som en teoretisk övning på papper, utan som en konkret fara som knackar på dörren. En översvämningskarta har ritats upp, inte för att skrämma, utan för att förbereda. För när skyfallen kommer, och de kommer, då ska staden stå stark, redo att möta vattnets kraft.

I hjärtat av Jönköping, där stadens puls slår som starkast, har en karta avslöjat sårbarheten som lurar under ytan. Det är en karta som visar hur ett hundraårsregn, ett skyfall så kraftfullt att det statistiskt sett endast inträffar en gång vart hundrade år, skulle kunna sätta staden under vatten. Med 118 mm regn på bara sex timmar, varav hälften faller inom en halvtimme, är det inte svårt att föreställa sig de utmaningar som väntar.

Men denna karta är mer än bara en varning. Den är en del av en större beredskapsplan, ett verktyg för att visa var i staden som riskerna är som störst, och var mer detaljerade utredningar behövs. Den är en del av stadens klimatanpassningsarbete, ett steg mot att göra Jönköping mer resilient mot de klimatförändringar som redan är här.

Och det är inte bara teori. Verkligheten har redan gett oss en försmak av vad som kan komma. Nyligen svämmade Tabergsån över sina bräddar söder om Jönköping, en påminnelse om kraften i de vattenmassor som kan frigöras. Vatten läckte in i byggnader, industrier drabbades, och tågtrafiken mellan Jönköping och Värnamo fick ställas in. Räddningstjänsten arbetade febrilt med att pumpa vatten och bygga barriärer för att skydda staden och dess invånare.

Det är en påminnelse om att vi lever i en tid där klimatförändringarna inte längre är en avlägsen hotbild, utan en del av vår vardag. Översvämningskartan över Jönköping är ett exempel på hur vi kan använda kunskap och förberedelse för att stå starkare i mötet med naturens krafter. Det handlar inte om att skapa rädsla, utan om att skapa förståelse och beredskap.

För i slutändan är det vår förmåga att förbereda oss, att anpassa oss och att stå enade som kommer att avgöra hur vi klarar av de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Jönköping visar vägen, med en karta som inte bara pekar ut riskerna, utan också banar väg för hopp om en stad som kan stå emot även de kraftigaste skyfallen. Och i denna strävan är det viktigt att komma ihåg att varje steg vi tar mot en mer hållbar och resilient framtid inte bara är ett steg för oss själva, utan för kommande generationer.

Drabbade delar av Jönköping vid översvämning

1.   Bostadsområden – Flertalet bostadsområden längs Tabergsåns sträckning riskerar att påverkas, särskilt vid högre flödesscenarier.

2.   Affärslokaler – Kommersiella fastigheter och affärslokaler, särskilt de som är belägna nära åns stränder, kan drabbas av vattenskador.

3.   Offentliga byggnader – Skolor, sjukhus, och andra offentliga byggnader i närheten av Tabergsån kan riskera översvämning.

4.   Infrastruktur – Vägar och broar, inklusive Tabergsvägen och Jordbrovägen vid Jordbron, kan överströmmas, vilket leder till avbrott i trafiken och isolering av områden.

5.   Industriområden – Industriella fastigheter och anläggningar längs ån kan också påverkas, vilket kan leda till ekonomiska förluster och miljörisker.

6.   Rekreativa och grönområden – Parker och andra rekreativa områden nära Tabergsån kan översvämmas, vilket påverkar tillgängligheten och användningen av dessa områden.

7.   Lantbruksmark – Jordbruksmark i närheten av Tabergsån kan drabbas av översvämningar, vilket påverkar skördar och markanvändning.

Mullsjö kommun

Mullsjö kommun, som inte specifikt omnämns i den senaste översvämningsrapporten, befinner sig ändå i en position där den kan påverkas av vattenflöden från Vederydssjön, belägen vid dess gräns. Denna geografiska närhet till sjön och potentiella översvämningsvägar gör det kritiskt för Mullsjö att följa med i resultaten från översvämningskarteringen. Att förstå dessa risker är centralt för att kunna vidta proaktiva åtgärder för att skydda kommunens invånare och infrastruktur mot de indirekta konsekvenserna av översvämningar.

Habo kommun

Trots att Habo kommun inte direkt nämns i översvämningsstudier, spelar dess läge i närheten av Tabergsån en avgörande roll för dess översvämningsberedskap. Kommunens geografiska läge gör att den kan beröras av översvämningsrisker identifierade i närliggande områden. För Habo är det därför av stor vikt att hålla sig informerad om utvecklingen kring översvämningskarteringen och att aktivt delta i beredskapsplanering. Detta säkerställer att kommunen kan vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minimera riskerna för dess invånare och kritiska infrastruktur.

Har skadan redan varit framme – Vi hjälper dig!

Söker du professionell hjälp för vattenskada i ditt hem eller fastighet? Vi erbjuder expertis för både privatpersoner och företag. Läs mer om vår tjänst!