Skada efter översvämning


Under de regniga sommardagarna 2021 har många lågt liggande lokaler, källare och byggnader drabbats av översvämningar. Just denna lokal ligger insprängd i berget ca 4 meter ned, vilket innebär att den är i riskzon vid skyfall. Just denna sommar kom otursdagen. Det blev översvämning i hela källarplanet, vilket resulterade i ett försäkringsärende för kunden.

Efter rekommendation fick Norlin Olsson AB uppdraget att hjälpa till.

Det vi gjorde var att ta fram skadeorsak, kalkyl och åtgärdsplan. Under arbetets gång tog vi även fram förebyggande åtgärder för att förhindra översvämning igen vid framtida skyfall. Behöver du hjälp med en kalkyl till ditt försäkringsbolag? Vi hjälper dig hela vägen, läs mer här!

Just nu håller vår underentreprenör Fruängens golv & betong på med återställning av stommen i På bilderna ser du vår underentreprenör Fruängens golv & betong arbeta med återställning av stommen i utrymmena. Här valde vi att återställa med EPS. EPS ger en god värmeisolering och går jättebra att torka om en liknande skada skulle ske igen. Produkten är godkänd av Byggvaruhusbedömningen då den även är hållbar ur ett livscykelperspektiv.

Bedömning ur ett livscykelsperspektiv:
Vid första anblicken kan EPS uppfattas som ett ohållbart material då det innehåller cement blandat med petroleumkulor. Eftersom EPS går att torka, behöver man inte spendera pengar på att riva ut hela stommen om skador skulle uppstå igen. Därav räknas EPS ur ett helhetsperspektiv som mer hållbar, samt att man även gör en stor besparing på sikt. Valet är anpassat efter den typ av fastighet vi arbetar i och de risker de individuellt kan tänkas utsättas för.