Om oss

​​Våra kunskaper i företaget gör att vi levererar hög kvalitet och noggrannhet då vi alltid jobbar med tydliga tidsplaner och målsättningar, på så vis kan vi vara säkra på att vi levererar en produkt vi kan vara stolta över.

Verksamhet

Vår administrativa personal har arbetat med kvalitetssystemet som arbetar utefter standards som ISO 9001 och ISO 14001. Alla våra projekt skall genomföras enligt dessa krav redan innan vi certifierar oss.

Medarbetare

Genom att bevara andan av det lilla företaget vill vi skapa en god socialarbetsplats med tillit och respekt till varandra. Alla våra anställda har bred erfarenhet där vi även uppmuntrar & bekostar all utbildning oavsett form till våra anställda då kunskap & utveckling är en av våra grundpelare.

Projektledning

Våra projektledare har arbetat i branschen från snickare upp till projektledare och har Bas-U & Bas-P utbildning, även entreprenadsjuridik.

Hög tid för hållbara samarbeten

Byggbranschen 2019 visade resultat på att 42% av arbetena gick åt till slöseri såsom väntan, felarbete men även naturresursslöseri. Vi på Norlin Olsson utreder kontinuerligt våra slöserier & arbetar för att resurseffektivisera i projekten och korta ner våra handledstider. Endel i vårat hållbarhetsarbete är att vi klimatkompenserar alla våra arbeten sedan företagets start.

Senaste projekten

Givetvis vill vi visa upp våra snickares och samarbetspartners hantverk.

Brandskada
Vattenskadat kök
KOMMER SNART