Samordning & kontakter

I våra ärenden ingår arbetet & samordningen av projektet mellan yrkesgrupperna. Vi kopplar även in våra noga utvalda samarbetspartners i rätt tid.


Rätt dokumentation

Vi fotar innan, under och efter skadan så det finns rikligt med underlag som styrker skadeorsaken samt vilka åtgärder man väljer att göra. Dokumentationen skickas även över till försäkringsbolaget.


Utflyttning av möbler

Vid behov hjälper vi er med utflyttning av möbler och lösöre samt magasinering.

Garantier

Alla våra samarbetspartners innehar rätt utbildning och certifikat för att utföra rätt arbete. Vi lämnar över garantibevis vid överlämning av projektet. Givetvis ingår 5 års garanti på vårat arbete.

Hur går ett försäkringsärende till?

När skadan varit framme är det mycket som händer på samma gång, och vad kan du själv göra?

Försök att minska skadan
Är det läckage på ett rör så se till att ni stänger av tillförseln på vattnet för att stoppa vidare skador, torka upp efter bästa förmåga och säkra övrig egendom. Är det ett läckage i badrummet så bör du inte använda badrummet om det kan resultera i större skador.

Kontakta ditt försäkringsbolag och registrera in erat ärende. Du får då ett ärendenummer som följer med genom hela skadehanteringen. Numret används vid kontakt med försäkringsbolagets handläggare och är kopplad till just er skada.

Ni har själva rätt att välja byggentreprenör för utförandet av arbetet, vår rekommendation är att välja en entreprenör som kan MEPS-kalkylering och någon du känner förtroende för. 


Behöver du hjälp med försäkringsärendet?

Vi kommer ut och besiktigar er skada samt tar fram kostnadsförslag i MEPS som ni kan skicka till erat försäkringsbolag .
Detta ingår i paketet:

  • Besiktning
  • Besiktningsrapport
  • Kalkyl
  • Välj oss för ditt arbete – då ingår besiktningskostnaden
2.375kr

Vill du boka besiktning eller har du andra frågor?

Vanliga frågor till byggarn

Eller kontakta oss:
Hjälp med försäkringsärendet – byggentreprenör | Norlin Olsson AB (FAQ)
Vad är det första jag måste göra när skadan varit framme?

Försök att minska skadan! Stäng av eventuella ledningar som orsakar läckaget, torka upp vattnet efter bästa förmåga. Vid brand, varna alla i fastigheten, ring brandkår, släck efter bästa förmåga, evakuera. Kontakta sedan ditt försäkringsbolag för att registrera in ditt ärende.

Vad kan jag göra när det läckt i hemmet?

Mer vatten = större skada. Kan du inte hitta vart det läcker, ring fastighetsvärden eller en rörmockare. Ibland kan ditt försäkringsbolag ha en avtalad rörmockare för akuta läckage. Är det en mindre läcka se till att vrida av vattnet till de ledningar som läcker. Försök torka upp så mycket av vattnet som möjligt och flytta på eventuella möbler som ligger i riskzon! Kontakta sedan försäkringsbolaget.

Jag har köpt bostad, vad ska jag tänka på?

Om det finns, samla in intyg på badrummet så som BKR eller Säkra vatten. Dessa dokument kan vara bra att mota så fort som möjligt från förra ägaren. Kontrollera även klämmring monterad i golvbrunnen, är den inte rätt monterad är det ett varningstecken.

Hur stora blir skadorna om jag inte tar bort min blöta isolering nu?

Om läckaget är stoppat och inget nytt vatten tillkommer är fuktskadan begränsad till den mängd vatten som redan skadat. Kort sagt: skadan är skedd, är läckaget stoppat blir inte skadan större. Vanligtvis tar det 3 veckor för mögel att börja växa.

Hur ser en fuktskada ut?

Ofta syns det mörka fläckar och ibland möggel på ytan där fukten trängt fram. Ibland ser man inte att fukten trängt igenom utan kan känna en lukt av möggel. Däremot måste det inte alltid vara en möggeldoft för att vara en vattenskada.

Bild lånad från Tak 2.0 AB.

Senaste projekten

Givetvis vill vi visa upp våra snickares och samarbetspartners hantverk.

Brandskada
Vattenskadat kök
KOMMER SNART