Med fokus på hållbara samarbeten

Bli försäkringstagarens hållbara alternativ utan högre pris. Garantera era försäkringstagare att era entreprenörer gör jobbet och gör jobbet rätt. Ni vill också veta att det ni betalar för är prisvärt och enligt branschstandard. 

Med tidspress från de skador som trillar in och ökad konkurrens byggs ohållbara partnerskap och förutsättningar. Vi på Norlin Olsson har upplevt bristerna i byggskadehanteringen från parterna och har arbetat fram enkla arbetssätt för att möta både era behov och försäkringstagarnas behov.

Senaste projekten

Givetvis vill vi visa upp våra snickares och samarbetspartners hantverk.

Brandskada
Vattenskadat kök
Golvmatta kontor

Våra garantier i skadeärendet 

Utöver att vi håller angiven tidsplan vill vill vi även ge försäkringstagaren en god helhetsupplevelse. 

Kontaktar föräkringstagaren inom 4h

Från inkommet ärende kontaktas försäkringstagaren inom 4h!

Besiktningsdag inom 4 dagar

Från inkommet ärende bokas besiktningen in med försäkringstagaren inom 4 arbetsdagar.

Besiktningsrapport & kalkyl inom 2 dagar

2 dagar efter besiktning skickas kalkyl & besiktningsrapport till försäkringsbolaget.

klimatkompensering bygg

Klimatkompenserade

Sedan 2020 har vi kompenserat våra koldioxidutsläpp. Totalt har vi klimatfinansierat för 73ton co2e t.om 2021 december.

ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar

Vi lär oss av våra avvikelser och arbetar ständigt för att bli bättre och att integrera våra proffsiga snickares lösningar i våra arbetssätt.


hållbar byggentreprenör

Våra hållbarhetsprojekt

Vi utreder våra slöserier & arbetar för resurseffektiv hantering i projekten och att korta ner våra handledstider.

Samarbetspartners

Några av våra glada kunder och samarbetspartners, sträcker sig från fastighetsförvaltning till skadeservice.

Få kontakt med oss inom 24h