Hur det är att vara en av våra BRFer

Vi går igenom era fastigheter med en BRF representant, vi tar med er på resan i att förstå era fastigheter men även hur försäkringsbolagen ser på ansvar och bristpunkter på fastigheter. Tillsammans prioriterar vi åtgärder och budgetering för närmsta 6 månaderna. 

Med rätt prioritering av rätt åtgärder kan vi sänka BRFens framtida kostnader men också ge er insikt i hur era fastigheter fungerar.


Vi har ett flerårigt avtal med Norlin Olsson AB vad gäller service- och underhåll av ytskikten på våra fastigheter. 

Norlin Olsson och dess ägare med personal har visat prov på driv, engagemang, idérikedom och stor yrkesskicklighet.

Vi känner oss trygga med Norlin Olsson i vetskap om att arbetet utförs på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt.

Brf Lupinen i Haninge
Mikael Lindqvist
Styrelseledamot och kontaktperson fastighetsfrågor


klimatkompensering bygg

Klimatkompenserade

Sedan 2020 har vi kompenserat våra koldioxidutsläpp. Totalt har vi klimatfinansierat för 73ton co2e t.om 2021 december.

ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar

Vi lär oss av våra avvikelser och arbetar ständigt för att bli bättre och att integrera våra proffsiga snickares lösningar i våra arbetssätt.


hållbar byggentreprenör

Våra hållbarhetsprojekt

Vi utreder våra slöserier & arbetar för resurseffektiv hantering i projekten och att korta ner våra handledstider.

Professionell fastighetshjälp

Idag bistår vi BRFer i Stockholm med underhållsplan och proaktiva lösningar för att bespara boenden i BRFen pengar och onödiga skador. Vi tar fram en underhållsplan tillsammans med er och går igenom lösningarna så att även ni vet vad som ska prioriteras och varför.

Underhållsplan
Proaktiva lösningar
Professionellt resultat

Gör det själv

Har ni rätt kompetens i BRFen och känner att ni vill prova på underhållsplaneringen själva men saknar rätt verktyg? Ladda ner en gratis underhållsplan från oss och starta igång!

    Senaste projekten

    Givetvis vill vi visa upp våra snickares och samarbetspartners hantverk.

    Brandskada
    Vattenskadat kök
    KOMMER SNART